Những hình ảnh về hội thảo đào tạo tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu 11/2012

(Giám đốc Trung tâm đọc khai mạc hội thảo “” Đào tạo tiếng Anh Theo khung tham chiếu Châu Âu tháng 11/2012)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *