Thi chứng chỉ
8/28/2017 5:04:37 PM - Lượt xem: 2093

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

                         

BẢNG KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ DU LỊCH

HỘI ĐỒNG THI TẠI HÀ NỘI

Ngày 12 tháng 08 năm 2017

                         

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

GIỚI TÍNH

CHỨNG CHỈ

KẾT QUẢ THI

TỔNG ĐIỂM

XẾP LOẠI

NÓI

NGHE

ĐỌC, VIẾT

BẰNG SỐ

BẰNG CHỮ

1

Đỗ Hải

Châu

08.09.1982

Thái Bình

Nam

Anh DL

6.0

4.0

7.5

17.5

Mười bảy rưỡi

 Trung bình

2

Nguyễn Bá

Cường

06.06.1983

Hà Nội

Nam

Anh DL

4.0

3.0

5.0

12.0

Mười hai

 Trượt

3

Nguyễn Trường

Giang

08.04.1992

Hà Nội

Nam

Anh DL

7.0

7.0

7.0

21.0

Hai mươi mốt

 Khá

4

Nguyễn Việt

22.07.1988

Thái Bình

Nam

Anh DL

7.0

5.5

6.5

19.0

Mười chín chẵn

 Trung bình

5

Trần Thị Phương

Hoa

30.06.1995

Nam Định

Nữ

Anh DL

6.0

5.5

5.5

17.0

Mười bảy chẵn

 Trung bình

6

Nguyễn Mạnh

Hùng

27.02.1966

Ninh Bình

Nam

Anh DL

4.0

7.0

4.0

15.0

Mười lăm chẵn

 Trượt

7

Tòng Thị Quỳnh

Hương

16.10.1986

Sơn La

Nữ

Anh DL

5.0

6.0

7.5

18.5

Mười tám rưỡi

 Trung bình

8

Trần Quang

Huy

03.09.1986

Hải Dương

Nam

Anh DL

7.0

6.0

7.5

20.5

Hai mươi rưỡi

 Trung bình

9

Ngô Như

Khoa

31.07.1977

Hà Nội

Nam

Anh DL

5.0

6.0

5.0

16.0

Mười sáu chẵn

 Trung bình

10

Vương Thùy

Linh

06.07.1993

Bắc Giang

Nữ

Anh DL

5.0

5.5

5.5

16.0

Mười sáu chẵn

 Trung bình

11

Đào Thị Kim

Nhớ

15.03.1994

Hà Tĩnh

Nữ

Anh DL

6.5

4.0

5.5

16.0

Mười sáu chẵn

 Trung bình

12

Trần Hồng

Phúc

23.08.1991

Thái Nguyên

Nam

Anh DL

6.5

7.5

7.5

21.5

Hai mốt rưỡi

 Khá

13

Phạm Tiến

Sỹ

05.03.1987

Thanh Hóa

Nam

Anh DL

0.0

2.0

7.5

9.5

Chín  rưỡi

 Trượt

14

Nguyễn Đức

Tâm

13.08.1995

Hà Nội

Nam

Anh DL

6.0

7.0

7.0

20.0

Hai mươi chẵn

 Trung bình

15

Nguyễn Thị

Thắm

17.09.1995

Bắc Ninh

Nữ

Anh DL

5.0

7.0

6.0

18.0

Mười tám chẵn

 Trung bình

16

Nguyễn Văn

Thành

20.09.1988

Hải Dương

Nam

Anh DL

7.5

8.0

5.0

20.5

Hai mươi rưỡi

 Trung bình

17

Nguyễn Đức

Thạo

01.08.1988

Hải Dương

Nam

Anh DL

5.0

3.0

4.0

12.0

Mười hai

 Trượt

18

Trần Quang

Tuấn

02.05.1978

Hà Nội

Nam

Anh DL

5.5

6.0

4.0

15.5

Mười lăm rưỡi

 Trung bình

19

Hoàng Anh

07.01.1994

Hà Nội

Nam

Anh DL

7.5

6.5

6.5

20.5

Hai mươi rưỡi

 Trung bình

20

Nguyễn Quốc

Vương

23.02.1983

Quảng Ninh

Nam

Anh DL

7.0

5.0

4.0

16.0

Mười sáu chẵn

 Trung bình

21

Mạc Thị Thùy

Dương

03.05.1984

Hải Dương

Nữ

Hàn DL

2.5

2.0

5.0

9.5

Chín  rưỡi

 Trượt

22

Nguyễn Khắc

Giáp

01.02.1984

Bắc Ninh

Nam

Hàn DL

3.5

3.5

3.5

10.5

Mười  rưỡi

 Trượt

23

Nguyễn Chí

Hiếu

28.03.1987

Hà Nội

Nam

Nhật DL

7.0

5.0

5.0

17.0

Mười bảy chẵn

 Trung bình

24

Nguyễn Kim

Anh

05.07.1974

Quảng Ninh

Nữ

Trung DL

6.5

8.5

5.0

20.0

Hai mươi chẵn

 Trung bình

25

Nguyễn Tiến

Bảo

02.01.1985

Tuyên Quang

Nam

Trung DL

3.0

2.0

3.0

8.0

Tám 

 Trượt

26

Phạm Thị

Chiêm

10.05.1988

Hưng Yên

Nữ

Trung DL

7.5

4.0

4.0

15.5

Mười lăm rưỡi

 Trung bình

27

Trần Mạnh

Cường

16.03.1995

Quảng Ninh

Nam

Trung DL

5.5

4.0

3.5

13.0

Mười ba

 Trượt

28

Phạm Ngọc

Huy

20.10.1993

Thái Bình

Nam

Trung DL

4.0

7.5

4.0

15.5

Mười lăm rưỡi

 Trượt

29

Vũ Ngọc

Nam

05.09.1982

Hải Dương

Nam

Trung DL

5.0

5.5

4.5

15.0

Mười lăm chẵn

 Trung bình

30

Phạm Thị

Nga

03.03.1994

Hải Dương

Nữ

Trung DL

7.5

6.5

6.5

20.5

Hai mươi rưỡi

 Trung bình

31

Nguyễn Anh

Sơn

20.11.1977

Quảng Ninh

Nam

Trung DL

8.5

8.5

7.0

24.0

Hai mươi tư

 Giỏi

32

Hoàng Văn

Tiến

15.02.1993

Quảng Ninh

Nam

Trung DL

8.0

5.5

6.0

19.5

Mười chin rưỡi

 Trung bình

33

Lê Anh

Tuấn

22.01.1975

Quảng Ninh

Nam

Trung DL

8.0

8.5

5.0

21.5

Hai mốt rưỡi

 Trung bình

34

Vũ Thị Thanh

Tuyền

17.02.1982

Quảng Ninh

Nữ

Trung DL

5.5

9.0

4.0

18.5

Mười tám rưỡi

 Trung bình

35

Đỗ Hồng

Việt

01.01.1994

Quảng Ninh

Nam

Trung DL

6.5

6.5

5.5

18.5

Mười tám rưỡi

 Trung bình

Các bài viết khác

Tin nổi bật trong mục
Thư viện download

Click để download Mẫu đơn đăng ký dự thi nghiệp vụ điều hành du lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Nice 1 0243 558 9437

support_skype

Số người online: 27

Tổng truy cập: 551,475

Đối tác