Thi chứng chỉ
4/14/2016 2:27:43 PM - Lượt xem: 857

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KỲ THI NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH

NGÀY 09/01/2016 TẠI HÀ NỘI

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

GIỚI TÍNH

CHỨNG CHỈ

KẾT QUẢ THI

TỔNG ĐIỂM

XẾP LOẠI

NÓI

NGHE

ĐỌC, VIẾT

1

Đặng Thị Phương

Anh

13.09.1983

Hải Phòng

Nữ

Anh DL

5.5

5.0

6.5

17.0

 Trung bình

2

Nguyễn Văn

Chường

05.12.1993

Hải Phòng

Nam

Anh DL

8.5

7.5

7.5

23.5

 Khá

3

Hoàng Văn

Chuyền

04.05.1979

Hà Nội

Nam

Anh DL

5.5

1.5

3.5

10.5

 Trượt

4

Phạm Minh

Đức

20.10.1992

Hà Nội

Nam

Anh DL

6.5

4.5

7.0

18.0

 Trung bình

5

Nguyễn Trọng

Đức

08.12.1982

Hà Nội

Nam

Anh DL

5.0

4.0

3.5

12.5

 Trượt

6

Chu Xuân

09.01.1976

Hà Nội

Nam

Anh DL

7.5

4.5

5.5

17.5

 Trung bình

7

Dương Văn

Hiển

01.06.1985

Hà Nội

Nam

Anh DL

7.0

6.0

6.5

19.5

 Trung bình

8

Nguyễn Quý

Hùng

26.09.1984

Nam Định

Nam

Anh DL

4.0

5.0

4.0

13.0

 Trượt

9

Nguyễn Đức

Hưng

02.02.1981

Hải Dương

Nam

Anh DL

6.0

4.5

4.5

15.0

 Trung bình

10

Nguyễn Vĩnh

Long

09.08.1990

Hà Nội

Nam

Anh DL

5.5

4.0

5.5

15.0

 Trung bình

11

Đoàn Nhật

Minh

11.02.1989

Thái Bình

Nam

Anh DL

4.0

4.0

5.0

13.0

 Trượt

12

Trương Văn

Quyền

22.04.1992

Hà Nam

Nam

Anh DL

5.0

7.0

6.5

18.5

 Trung bình

13

Nguyễn Đăng

Thân

31.07.1992

Hà Nội

Nam

Anh DL

6.0

7.5

7.5

21.0

 Khá

14

Nguyễn Công

Thắng

01.08.1987

Bắc Ninh

Nam

Anh DL

6.0

6.0

6.5

18.5

 Trung bình

15

Nguyễn Minh

Thành

04.05.1992

Hà Nội

Nam

Anh DL

7.0

6.5

6.5

20.0

 Trung bình

16

Trần Thị

Thương

05.07.1986

Bắc Giang

Nữ

Anh DL

7.5

6.5

8.0

22.0

 Khá

17

Lê Thị Thanh

Thủy

20.01.1978

Quảng Ninh

Nữ

Anh DL

3.0

7.5

6.0

16.5

 Trượt

18

Vũ Đình

Tiến

01.11.1990

Hải Dương

Nam

Anh DL

5.0

1.5

4.5

11.0

 Trượt

19

Võ Thị Tú

Trinh

28.12.1989

Đà Nẵng

Nữ

Anh DL

4.0

6.0

5.5

15.5

 Trượt

20

Trương Thành

Long

15.01.1983

Quảng Nam

Nam

Hàn DL

5.0

3.0

1.5

9.5

 Trượt

21

Nguyễn Đức

Thoại

25.10.1988

Thái Bình

Nam

Nhật DL

8.0

7.0

4.5

19.5

 Trung bình

22

Nguyễn Anh

Tuấn

01.11.1980

Hà Nội

Nam

TBN DL

7.0

5.0

5.0

17.0

 Trung bình

23

Phạm Văn

Chiếng

29.10.1981

Quảng Ninh

Nam

Trung DL

9.5

2.5

6.0

18.0

 Trượt

24

Nguyễn Viết

Duẩn

08.08.1987

Thái Bình

Nam

Trung DL

8.0

7.5

4.5

20.0

 Trung bình

25

Nguyễn Đình

Khởi

06.08.1990

Hưng Yên

Nam

Trung DL

8.0

8.5

5.0

21.5

 Trung bình

26

Vũ Trung

Kiên

19.09.1982

Quảng Ninh

Nam

Trung DL

5.0

6.5

4.0

15.5

 Trung bình

27

Nguyễn Văn

Quảng

16.06.1988

Hà Nội

Nam

Trung DL

5.0

8.0

4.0

17.0

 Trung bình

28

Phạm Thị

Thành

29.10.1979

Quảng Ninh

Nữ

Trung DL

7.0

5.0

2.5

14.5

 Trượt

29

Nguyễn Văn

Tuấn

05.01.1993

Hải Dương

Nam

Trung DL

6.5

7.5

4.0

18.0

 Trung bình

30

Vương Ngọc

Tuấn

27.04.1991

Quảng Ninh

Nam

Trung DL

4.5

6.5

3.0

14.0

 Trượt

Các bài viết khác

Tin nổi bật trong mục
Thư viện download

Click để download Đề mẫu Tiếng Anh Chuyên ngành Du lịch

Hỗ trợ trực tuyến

Nice 1 0243 558 9437

support_skype

Số người online: 82

Tổng truy cập: 396,414

Đối tác