Một số hình ảnh về lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Trường Đại học KHXH & NV và Hội đồng Anh ngày 21.7.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *