• Read more
  • Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là đối tác IELTS chính thức của Hội đồng Anh tại Việt Nam Read more
  • Trung tâm hiện đang tổ chức nhiều khóa học ngoại ngữ phù hợp cho các đối tượng đang đi làm hoặc chuẩn bị đi làm. Các khóa học này được xây dựng từ trình độ Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp. Read more

tin nổi bật

Thông báo khai giảng khóa học tiếng Hàn trình độ...

Ngày 13/3/2015, Trung tâm khai giảng lớp tiếng Hàn trình độ sơ cấp 2....

Thông báo khai giảng lớp tiếng Trung trình độ A:...

Ngày 12/3/2015, Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo khai giảng lớp...

18/03/2015 Khai giảng lớp Tiếng Anh CN Du lịch

Nhằm trang bị các kiến thức tiếng Anh CNDL, Trung tâm liên tục tuyển...

Khai giảng lớp tiếng Nhật trình độ A1: 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo thông báo tuyển sinh lớp tiếng...

Banner B1-B2  banner quảng cáo b1 -b2

đào tạo ngoại ngữ

Thông báo khai giảng khóa học tiếng Hàn trình độ cấp 2: khai giảng 13/3/2014

Ngày 13/3/2015, Trung tâm khai giảng lớp tiếng Hàn trình độ sơ cấp 2....

Thông báo khai giảng lớp tiếng Trung trình độ A: ngày 12/3/2015

Ngày 12/3/2015, Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo khai giảng lớp...

18/03/2015 Khai giảng lớp Tiếng Anh CN Du lịch

Nhằm trang bị các kiến thức tiếng Anh CNDL, Trung tâm liên tục tuyển...

Khai giảng lớp tiếng Nhật trình độ A1: 12/3/2015

Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo thông báo tuyển sinh lớp tiếng...

Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Hàn sơ cấp khóa 22: khai giảng 06/3/2015

Ngày 12/3/2015, Trung tâm Ngoại ngữ và Hợp tác Đào tạo khai giảng...

thông tin hữu ích

Thiếu định hướng nghề, sinh viên chán giảng đường đại học

Là dân chuyên Lý của THPT Hà Nội Amsterdam, Tùng chọn ngành Tài chính như một giải pháp phù hợp khi không biết thi ĐH nào, không có người định hướng. Sau đó, Tùng phát hiện mình ghét tính toán, cảm thấy mệt mỏi với ngành nghề này.

Thông tin và sự kiện

Thư viện download

Hỗ trợ trực tuyến

hỗ trợ trực tuyến

Số người online: 9

Truy cập: 333,288

Tư vấn 1 043.5589437
support_skype   
Tư vấn 2 043.5586694
support_skype